ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Στην ενότητα της «Ιατρικής των Καταστροφών» οι φοιτητές  εξοικειώνονται με τις έννοιες της καταστροφής και της «κρίσης», γνωρίζουν τους βασικούς συντελεστές αντιμετώπισης καταστροφών και διδάσκονται  αρχές αντιμετώπισης μαζικών ατυχημάτων και εκτάκτων καταστάσεων. Τονίζεται η πολυπαραγοντική προσέγγιση της καταστροφής, η ανάγκη συντονισμού πολλών υπηρεσιών, η άσκηση ιατρικής σε αντίξοες συνθήκες, η ασφάλεια των πληθυσμών και του προσωπικού αρωγής, οι συνθήκες εγκατάστασης και διαβίωσης στον τόπο της καταστροφής, η διαλογή και οργάνωση σταθμών υποδοχής θυμάτων, η παροχή πρώτων βοηθειών και η αντιμετώπιση ειδικών καταστροφών όπως ορισμένες φυσικές καταστροφές (παλιρροϊκό κύμα κλπ), τοπικές συρράξεις, ασύμμετρες απειλές (εμπρησμοί εκρήξεις κα), χημικές , βιολογικές και βιομηχανικές καταστροφές και ατυχήματα καθώς και ραδιολογικοί και πυρηνικοί κίνδυνοι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα  πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας,  στην διάγνωση και αντιμετώπιση του μετατραυματικού ψυχικού συνδρόμου και του stress των διασωστών.

Παράλληλα αποκτούν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Διδάσκονται  μαθήματα προνοσοκομειακής αντιμετώπισης τραύματος, διακομιδής θυμάτων κάτω από αντίξοες συνθήκες καθώς και αρχές νοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής.