ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο Μεταπτυχιακό ;

Πολλά προβλήματα υγείας, που παλαιότερα αφορούσαν κυρίως τους πληθυσμούς του αναπτυσσόμενου κόσμου, έχουν πάρει σήμερα παγκόσμιες διαστάσεις. Η εκμηδένιση των αποστάσεων με τα διηπειρωτικά ταξίδια, οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι διαταραχές στο πλανητικό κλίμα με επιπτώσεις στα συστήματα διατροφής και νερού, όλα αυτά ευνοούν εμφάνιση νέων νοσημάτων και επιδημιών. Την ίδια στιγμή όλος ο πλανήτης δοκιμάζεται από συχνές φυσικές καταστροφές, μεγάλα μαζικά ατυχήματα, νέες επιδημίες-πανδημίες, αιματηρές τοπικές συρράξεις και ασύμμετρες απειλές πρωτοφανούς αγριότητας, με θύματα άμαχους και ανυπεράσπιστους πολίτες.

Οι γιατροί και οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα υγειονομική πραγματικότητα και μπροστά σε νέες προτεραιότητες υγείας και νέες προκλήσεις. Κρίνεται αναγκαία μια διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση, η οποία εστιάζει στην ορθολογική διαχείριση των πόρων, στην ανάγκη  εγρήγορσης και προσαρμοστικότητας σε νέες συνθήκες, ενισχύοντας όσο το δυνατό την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών, ανάλογα με τις πληθυσμιακές και κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε διακινδύνευση.

Τι προσφέρει αυτό το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο αντικείμενο της Ιατρικής Καταστροφών και της Παγκόσμιας Υγείας. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση σε θέματα Επείγουσας Ιατρικής και Ιατρικής Καταστροφών, Παγκόσμιας Υγείας, Τροπικής Ιατρικής, Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Επιτήρησης, Υγειονομικής Προστασίας ευπαθών πληθυσμών, ταξιδιωτών και μετακινούμενων πληθυσμών, κοινωνικών και  οικονομικών επιπτώσεων των κρίσεων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απονομή τίτλου επιπέδου Master’s Degree (M.Sc.), ενώ ορισμένοι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν σαν μεταπτυχιακοί υπότροφοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Ph.D) πάνω στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς,  νοσηλευτές, διασώστες και λοιπούς υγειονομικούς  που θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό σε Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ή Πολιτικής Προστασίας, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς ή σε Υπηρεσίες Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας καθώς και σε Οργανισμούς παροχής βοήθειας σε θύματα καταστροφών.

Παράλληλα  απευθύνεται σε πτυχιούχους άλλων σχολών, καθώς και επιστήμονες άλλων κλάδων,  όπως νομικούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, οικονομολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες, καθώς και σε στελέχη που υπηρετούν ήδη σε οργανισμούς αρωγής και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Διεθνούς Συνεργασίας, Πολιτικής Προστασίας, Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Βοήθειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Ήδη, οι περισσότεροι από  πεντακόσιοι  απόφοιτοί μας μπορούν να επιβεβαιώσουν -εκτός από ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων- μία πρωτόγνωρη, σε ποικιλία και ποιότητα, διδασκαλία, σε ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος θεματικών ενοτήτων και με πλήθος συμμετοχών σε πρακτικές ασκήσεις για την εμπέδωση των γνώσεων αυτών. Έχει υπολογιστεί ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 46% των αποφοίτων  την τελευταία τριετία έχει απορροφηθεί σε φορείς που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση, αλλά και άλλους δημόσιους υγειονομικούς φορείς.

Πώς γίνεται η διδασκαλία;

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εμπειρία στο αντικείμενο, αλλά και εκπρόσωποι φορέων με πρακτική πείρα και μακρόχρονη παρουσία στο πεδίο. Η διδασκαλία, εκτός από τις θεωρητικές διαλέξεις, περιλαμβάνει επιστημονικές ημερίδες και συμπόσια,  συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών, πρακτικές ασκήσεις με μορφή υποθετικών σεναρίων, καθώς  και πρακτική εκπαίδευση, με την συνεργασία εξειδικευμένων κέντρων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαδραστικής, ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Γλώσσες διδασκαλίας  είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά .

Για τη διεξαγωγή των θεωρητικών μαθημάτων έχουν επιλεγεί οι εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σπουδών;

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το πρώτο εξάμηνο είναι ενιαίο για όλους τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές  και περιλαμβάνουν τέσσερις διδακτικές ενότητες :

  • Επιδημιολογία Πεδίου – Δημόσια Υγεία
  • Μεθοδολογία και Δεοντολογία της Ιατροβιολογικής Έρευνας
  • Ιατρική της Κοινότητας

Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις του ενιαίου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:

Α. Κατεύθυνση  «Ιατρική Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

Β. Κατεύθυνση  «Παγκόσμια Υγεία – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνονται κοινά σεμινάρια για όλους του μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ κάθε κατεύθυνση παρακολουθεί και τα πιο στοχευμένα και εξειδικευμένα αντίστοιχα σεμινάρια.

Το τέταρτο εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας που είναι απαραίτητη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του τίτλου σπουδών.