Ευρωπαϊκά Έργα

Jean Monnet Chair “EU humanitarian medicine and response in action” (EU MEDAID)

Το Jean Monnet Chair (JMC) “EU humanitarian medicine and response in action” (EU MEDAID), είναι ένα τριετές έργο συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το EUMEDAID, είναι η πρώτη έδρα που απονεμήθηκε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η πρώτη έδρα που αποδόθηκε σε Χειρουργό. Πρόεδρος της έδρας είναι ο Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Εμμανουήλ Πικουλής.

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην ανάγκη μιας σε βάθος εκτεταμένης έρευνας και διδασκαλίας σχετικά με το νεοσύστατο τμήμα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνδυάζοντας ικανότητες και μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής ιατρικής, δημιουργώντας αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της. Οι δραστηριότητες του προγράμματος ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2020 και εκτείνονται έως τον Σεπτέμβριο του 2023.

SafeMa: Education Hubs for Excellence in Midwifery

Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι επικεφαλής εταίρος του προγράμματος SafeMa: Education Hubs for Excellence in Midwifery, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Erasmus+ Higher Education-International Capacity Building με αριθμό έργου: 598946-EPP-1-2018-1-VN-EPPKA2-CBHE-JP.

Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από το University College of Northern Denmark στη Δανία, τα Πανεπιστήμια Thai Nguyen University, Hanoi Medical University και Nam Dinh University of Nursing από το Βιετνάμ, τα Πανεπιστήμια University of Health Sciences, International University από την Καμπότζη καθώς και την εταιρία ReadLab – Research Innovation and Development Lab με έδρα την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου μεταπτυχιακού προγράμματος στην Προηγμένη Μαιευτική Φροντίδα στη Ασία.

Transcare: Improving access to healthcare for transgender individuals

Το έργο Transcare: Improving access to healthcare for transgender individuals/Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας με αριθμό έργου 881952, αποτελεί ένα διετές πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 – 2020) με κεντρικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ασφαλή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας στα τρανς άτομα. Συντονιστής της κοινοπραξίας και της υλοποίησης του έργου είναι το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, τη Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή – Red Umbrella Athens, το Orlando LGBT+, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής – HelMSIC, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τη ReadLab – Research Innovation & Development Lab.

Snapshots from The Borders

To ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Snapshots from The Borders, ένα έργο συνεργασίας τριετούς διάρκειας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο πλαίσιο της δράσης EuropeAid Dear) με την συμμετοχή τριάντα πέντε (35) εταίρων, από 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 17 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 14 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το Snapshots From The Borders στοχεύει στη βελτίωση της κριτικής αντίληψης των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων και της κοινής γνώμης σχετικά με τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις που καθορίζουν τις μεταναστευτικές ροές προς τα ευρωπαϊκά σύνορα, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και ειδικότερα των στόχων 1, 5, 10, 11 και 16 . Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός νέου διευρωπαϊκού δικτύου πόλεων που αντιμετωπίζουν άμεσα τις μεταναστευτικές ροές στα σύνορα της ΕΕ, ως μέσο για την προώθηση αποτελεσματικότερων πολιτικών συνοχής σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό).

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.