ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ιατρική των Καταστροφών

Εντατικό Σεμινάριο «Διαχείρισης Θυμάτων Καταστροφών» https://www.managingdisasters.org/

Το Σεμινάριο απευθύνεται στο σύνολο των φοιτητών του προγράμματος που ακολουθούν την κατεύθυνση της «Ιατρικής των Καταστροφών-Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας» και αποτελεί ένα μείζον επιστημονικό και ακαδημαϊκό γεγονός, που συγκεντρώνει γύρω από το αντικείμενο της «Ιατρικής Καταστροφών» επιστήμονες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αλλά και από τον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, που, όπως είναι γνωστό, δοκιμάζεται από φυσικές αλλά και ανθρωπογενείς κρίσεις. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες και σε άλλους επαγγελματίες υγείας, που ασχολούνται με την οργάνωση της πολιτικής προστασίας, με την έρευνα και διάσωση και γενικά με τη διαχείριση τέτοιων μεγάλων κρίσεων. Τα θεωρητικά μαθήματα πλαισιώνονται από καθημερινές πρακτικές ασκήσεις σε θέματα διάσωσης και διαχείρισης θυμάτων, ενώ το επιστέγασμα του Σεμιναρίου αποτελούν οι ασκήσεις προσομοίωσης αντιμετώπισης μαζικών απωλειών υγείας σε πραγματικούς χρόνους.

Παγκόσμια Υγεία

Εντατικό Σεμινάριο «Υγείας Μετακινούμενων Πληθυσμών»

Το Σεμινάριο απευθύνεται στο σύνολο των φοιτητών του προγράμματος που ακολουθούν την κατεύθυνση της «Παγκόσμιας Υγείας-Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας» και αποτελεί ένα μείζον επιστημονικό και ακαδημαϊκό γεγονός, που συγκεντρώνει γύρω από το αντικείμενο της Υγείας των Μετακινούμενων Πληθυσμών επιστήμονες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχει σαν αντικείμενο, αφ’ ενός την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, μέσω σεναρίων προσομοίωσης, νέων επιστημόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων υγείας, Επιδημιολογίας πεδίου, υγειονομικής υποστήριξης ευπαθών ομάδων και μετακινούμενων πληθυσμών, αφ’ ετέρου την διάχυση της ειδικής αυτής τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες και εθελοντές εμπλεκόμενων φορέων και μη κυβερνητικών οργανισμών, με έμφαση σε θέματα αντιμετώπισης μεταναστευτικών ροών, οργάνωσης και διαχείρισης προσφυγικών καταυλισμών, πρώτης υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης, αναγνώρισης θυμάτων βασανιστηρίων, υγείας μητέρας – παιδιού, εμβολιασμών κλπ. Τα θεωρητικά μαθήματα πλαισιώνονται από καθημερινές πρακτικές ασκήσεις σε θέματα διάσωσης και διαχείρισης πληθυσμών σε κίνηση, οργάνωσης καταυλισμών και υποστήριξης κατά την πρώτη υποδοχή, σε πραγματικούς χρόνους.

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το Σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με ένα οργανωμένο Ιατρικό Κέντρο χώρας του αναπτυσσόμενου Κόσμου και διαρκεί περίπου 10 ημέρες. Στη διάρκεια του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με την σύγχρονη υγειονομική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της υποσαχάριας Αφρικής, ασκούνται στην κλινική και εργαστηριακή διάγνωση και θεραπεία των συνηθέστερων παθήσεων του αναπτυσσόμενου κόσμου, εργάζονται εθελοντικά σε νοσοκομείο και κέντρα υγείας της περιοχής και παρακολουθούν διαλέξεις σε θέματα τροπικής και ταξιδιωτικής ιατρικής, ιατρικής ελαχίστων πόρων, καθώς και σε θέματα σχετικά με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της υποσαχάριας Αφρικής. Το κοινωνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές εκδρομές οικολογικής ευαισθητοποίησης στα γειτονικά οικοσυστήματα της περιοχής. Για την επιτυχία του εκπαιδευτικού ταξιδιού λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο, ασφαλιστική κάλυψη, να έχουν εμβολιαστεί και να λαμβάνουν ανθελονοσιακή χημειοπροφύλαξη σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων της αποστολής και τα όσα προβλέπουν σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς η επίσημη γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι τα αγγλικά. Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε φοιτητές και αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και σε επαγγελματίες σχετικού προφίλ που επιθυμούν να λάβουν σχετική γνώση.