ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σε συνεργασία με τη National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) παρέχονται οι διεθνείς πιστοποιήσεις στα παρακάτω προγράμματα:

  • PHTLS for First Responders (TFR)
  • Bleeding Control for the Injured (B-Con)
  • All Hazards Disaster Response (AHDR)
  • Principles of Ethics and Personal Leadership – PEPL