ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ιατρική των Καταστροφών

Στην ενότητα της «Ιατρικής των Καταστροφών» οι φοιτητές  εξοικειώνονται με τις έννοιες της καταστροφής και της «κρίσης», γνωρίζουν τους βασικούς συντελεστές αντιμετώπισης καταστροφών και διδάσκονται  αρχές αντιμετώπισης μαζικών ατυχημάτων και εκτάκτων καταστάσεων. Τονίζεται η πολυπαραγοντική προσέγγιση της καταστροφής, η ανάγκη συντονισμού πολλών υπηρεσιών, η άσκηση ιατρικής σε αντίξοες συνθήκες, η ασφάλεια των πληθυσμών και του προσωπικού αρωγής, οι συνθήκες εγκατάστασης και διαβίωσης στον τόπο της καταστροφής, η διαλογή και οργάνωση σταθμών υποδοχής θυμάτων, η παροχή πρώτων βοηθειών και η αντιμετώπιση ειδικών καταστροφών όπως ορισμένες φυσικές καταστροφές (παλιρροϊκό κύμα κλπ), τοπικές συρράξεις, ασύμμετρες απειλές (εμπρησμοί εκρήξεις κα), χημικές , βιολογικές και βιομηχανικές καταστροφές και ατυχήματα καθώς και ραδιολογικοί και πυρηνικοί κίνδυνοι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα  πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας,  στην διάγνωση και αντιμετώπιση του μετατραυματικού ψυχικού συνδρόμου και του stress των διασωστών.

Παράλληλα αποκτούν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Διδάσκονται  μαθήματα προνοσοκομειακής αντιμετώπισης τραύματος, διακομιδής θυμάτων κάτω από αντίξοες συνθήκες καθώς και αρχές νοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής.

  • Παγκόσμια Υγεία

Στην ενότητα της «Παγκόσμιας Υγείας»  οι φοιτητές αποκτούν  γνώσεις και δεξιότητες της λεγόμενης «Ιατρικής των ταξιδιωτών» με έμφαση στις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την προστασία των μετακινούμενων πληθυσμών, τους αναγκαίους για κάθε χώρα εμβολιασμούς και χημειοπροφύλαξη, τα μέτρα για πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων που σχετίζονται με διηπειρωτικά ταξίδια κα.  Στην ίδια ενότητα, περιλαμβάνεται διδασκαλία και έρευνα σχετικά με την Τροπική Ιατρική και την μελέτη των λεγόμενων νεοεμφανιζόμενων λοιμώξεων. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με θέματα διάγνωσης, πρόληψης κα θεραπείας των σημαντικότερων νοσημάτων που αφορούν κύρια τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και εκείνων που τελευταία εμφανίζονται όλο και συχνότερα και στις αναπτυγμένες χώρες.

Παράλληλα αποκτούν  γνώσεις Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας, επιδημιολογικής επιτήρησης μεταδιδόμενων νοσημάτων με ειδική αναφορά στις λεγόμενες «αναδυόμενες» λοιμώξεις και στην διασυνοριακή υγειονομική επιτήρηση μεταναστευτικών ρευμάτων και προσφυγικών πληθυσμών. Καλούνται να συμμετάσχουν σε ασκήσεις επιδημιολογικής επιτήρησης και να μελετήσουν σενάρια επιδημιών. Εξοικειώνονται με την αναγνώριση του κίνδυνου μίας επιδημίας, την  διάγνωση  μίας έξαρσης κρουσμάτων και λοιμωδών νοσημάτων και τον σχεδιασμό δράσεων με βάση τις σύγχρονες μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης.

Τέλος διδάσκονται  τις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής ιατρικής. Είναι η ιατρική που ασκείται με περιορισμένους πόρους, χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα και διαπνέεται από ένα πνεύμα προσφοράς και εθελοντισμού ακόμη και όταν σήμερα έχει αποκτήσει έντονα επαγγελματική διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό ο φοιτητής  προετοιμάζεται  τόσο για την κριτική αποτίμηση αλλά και την πρακτική εφαρμογή της γνώσης και των εργαλείων που καθιστούν εφικτή μία σύγχρονη και τεκμηριωμένη ιατρική- ανθρωπιστική παρέμβαση.

  • Κοινωνικές, νομικές, οικονομικές και επικοινωνιακές παραμέτροι

Παράλληλα με τα θέματα αμιγούς υγειονομικής φροντίδας, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με κοινωνικές οικονομικές νομικές επικοινωνιακές παραμέτρους της διαχείρισης  έκτακτων  καταστάσεων, καταστροφών και κρίσεων. Μέσα από θεωρητικές ενότητες αλλά και πρακτικά σεμινάρια διδάσκονται θέματα ανθρωπιστικού δικαίου και δίκαιου των καταστροφών, αρχές κοινωνικής ανθρωπολογίας, θέματα επικοινωνιακής διαχείρισης του κινδύνου  και θέματα οικονομικών της υγείας.

  • Ιατρική του Βουνού και Ιατρική της Θάλασσας

Οι φοιτητές  εκπαιδεύονται  στο πλαίσιο  της ενότητας «Ιατρική του Βουνού», μέσα από διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα και πρακτικές ασκήσεις σε διάφορα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, στις τεχνικές έρευνας και διάσωσης στο βουνό, στις διακομιδές, στην αντιμετώπιση κακώσεων από ψύχος και την αντιμετώπιση της υποθερμίας κ.α. Μετέχουν ως εκπαιδευτές ειδικευμένοι ιατροί βουνού, οδηγοί βουνού και  ορειβάτες με μεγάλη εμπειρία σε αποστολές στις μεγάλες κορυφές του κόσμου.

Οι φοιτητές  εκπαιδεύονται  στο πλαίσιο  της ενότητας «Ιατρική στη Θάλασσα» σε θέματα καταδυτικής ιατρικής και υπερβαρικής θεραπείας, ανάμεσα στα οποία το  βαρότραυμα και η  νόσος των δυτών, η  παθοφυσιολογία της ελεύθερης κατάδυσης και της κατάδυσης σε μεγάλα βάθη και οι θάλαμοι αποσυμπίεσης. Παράλληλα ειδική ενότητα είναι αφιερωμένη στην αντιμετώπιση του ιατρικού επείγοντος στην θάλασσα.

  • Αεροπορική Ιατρική

Οι φοιτητές λαμβάνουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της αεροπορικής ιατρικής, τα βασικά σημεία των αεροδιακομιδών (πρωτογενών και δευτερογενών) και τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται στη μεταφορά των ασθενών.

Παράλληλα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα πτητικά μέσα και τα απαραίτητα kit που πρέπει να έχουν οι διασώστες και οι γιατροί κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής.

  • Περιβάλλον, Άνθρωπος, Υγεία και Κλιματική Αλλαγή

Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, με σκοπό να αναδειχθεί η διασύνδεση περιβάλλοντος και ανθρωπογενών επιδράσεων. Προβάλλονται οι επιπτώσεις τους στην υγεία των ανθρώπων και στη ζωή του πλανήτη γη και προσφέρονται επιλογές ενδυνάμωσης και συνηγορίας στους πολίτες για το μετριασμό των ανεπιθύμητων επιπτώσεων. Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με παγκόσμια κρίση η αντιμετώπιση της οποίας απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, δράση και εμπλοκή των πολιτών για την υλοποίηση βιώσιμων πρακτικών.