Παγκόσμια Υγεία

Στην ενότητα της «Παγκόσμια Υγείας»  οι φοιτητές αποκτούν  γνώσεις και δεξιότητες της λεγόμενης «Ιατρικής των ταξιδιωτών» με έμφαση στις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την προστασία των μετακινούμενων πληθυσμών, τους αναγκαίους για κάθε χώρα εμβολιασμούς και χημειοπροφύλαξη, τα μέτρα για πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων που σχετίζονται με διηπειρωτικά ταξίδια κα.  Στην ίδια ενότητα , περιλαμβάνεται διδασκαλία και έρευνα σχετικά με την Τροπική Ιατρική και την μελέτη των λεγόμενων νεοεμφανιζόμενων λοιμώξεων. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με θέματα διάγνωσης, πρόληψης κα θεραπείας των σημαντικότερων νοσημάτων που αφορούν κύρια τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και εκείνων που τελευταία εμφανίζονται όλο και συχνότερα και στις αναπτυγμένες χώρες.

Παράλληλα αποκτούν  γνώσεις Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας, επιδημιολογικής επιτήρησης μεταδιδόμενων νοσημάτων με ειδική αναφορά στις λεγόμενες «αναδυόμενες» λοιμώξεις και στην διασυνοριακή υγειονομική επιτήρηση μεταναστευτικών ρευμάτων και προσφυγικών πληθυσμών. Καλούνται να συμμετάσχουν σε ασκήσεις επιδημιολογικής επιτήρησης και να μελετήσουν σενάρια επιδημιών. Εξοικειώνονται με την αναγνώριση του κίνδυνου μίας επιδημίας, την  διάγνωση  μίας έξαρσης κρουσμάτων και λοιμωδών νοσημάτων και τον σχεδιασμό δράσεων με βάση τις σύγχρονες μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης.

Τέλος διδάσκονται  τις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής ιατρικής. Είναι η ιατρική που ασκείται με περιορισμένους πόρους, χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα και διαπνέεται από ένα πνεύμα προσφοράς και εθελοντισμού ακόμη και όταν σήμερα έχει αποκτήσει έντονα επαγγελματική διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό ο φοιτητής  προετοιμάζεται  τόσο για την κριτική αποτίμηση αλλά και την πρακτική εφαρμογή της γνώσης και των εργαλείων που καθιστούν εφικτή μία σύγχρονη και τεκμηριωμένη ιατρική- ανθρωπιστική παρέμβαση.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.