Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας Εργαζόμενων με Προσφυγικούς και Μεταναστευτικούς Πληθυσμούς, Βελτίωση Γνώσεων και Δεξιοτήτων – Ενδυνάμωση της Ψυχoκοινωνικής Ανθεκτικότητας, 7-13 Δεκεμβρίου 2020

Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας Εργαζόμενων με Προσφυγικούς και Μεταναστευτικούς Πληθυσμούς, Βελτίωση Γνώσεων και Δεξιοτήτων – Ενδυνάμωση της Ψυχoκοινωνικής Ανθεκτικότητας, 7-13 Δεκεμβρίου 2020

Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Επείγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βέρνης, Ελβετία, σε συνεργασία με το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και της Α’ Ψυχιατρικής και Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, οργάνωσαν μία εβδομάδα με διαδικτυακές ομιλίες, ανοικτές συζητήσεις και πρακτικά σεμινάρια για την ψυχική υγεία εργαζομένων με προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς.

Στην Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας συμμετείχαν καταξιωμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, την Ελβετία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Φινλανδία, τη Δανία και τις ΗΠΑ.

d1
d1-2