Ανθρωπιστική Αποστολή στο Λίβανο, 13-20 Αυγούστου 2020

Ανθρωπιστική Αποστολή στο Λίβανο, 13-20 Αυγούστου 2020

Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου» διοργάνωσαν μια ανθρωπιστική αποστολή στο Λίβανο, με στόχο να γίνει μια πρώτη εκτίμηση αναγκών του πληθυσμού στον απόηχο των φονικών εκρήξεων που έλαβαν χώρα στις 5 Αυγούστου 2020.

d3