Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ
Πρόεδρος Συντονιστικής και Επιστημονικής Επιτροπής

 

Εμμανουήλ Α. Πικουλής

Καθηγητής Χειρουργικής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Professor of Surgery (Adj) at USUHS Bethesda, MD, USA