Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι ενιαία για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και περιλαμβάνουν εβδομαδιαίες παρακολουθήσεις (Τρίτη και Πέμπτη 4.00-8.00 μμ) στις έξι διδακτικές ενότητες:

Διδακτική ενότητα Α1: «Επιδημιολογία Πεδίου και Δημόσια Υγεία»

Διδακτική Ενότητα Α2 : «Ιατρική Κοινότητας»

Διδακτική Ενότητα Α3 : «Μεθοδολογία και Δεοντολογία Ιατροβιολογικής Έρευνας»

Διδακτική Ενότητα Β1: «Διεθνής Ιατρική Ι»

Διδακτική Ενότητα Β2 : «Ιατρική Καταστροφών Ι»

Διδακτική Ενότητα Β3 : «Ανθρωπιστική Ιατρική»

Τα μαθήματα του δεύτερου έτους γίνονται υπό την μορφή σεμιναρίων σε εννέα, περίπου, Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Παράλληλα οι φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία που είναι απαραίτητη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του τίτλου σπουδών. Υποχρεωτική είναι και η παρακολούθηση ενός εκ των δύο Hands on Courses, Advanced Course in Disaster Medicine ή Advanced Course on Global health.

Μέριμνα έχει ληφθεί για αντιστοίχιση των διδακτικών ενοτήτων όλων των μαθημάτων με αντίστοιχες μεταφερόμενες ακαδημαϊκές μονάδες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (ECTS)