Παράλληλα με τα θέματα αμιγούς υγειονομικής φροντίδας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με κοινωνικές οικονομικές νομικές επικοινωνιακές παραμέτρους της διαχείρισης  έκτακτων  καταστάσεων και καταστροφών. Μέσα από θεωρητικές ενότητες αλλά και πρακτικά σεμινάρια διδάσκονται θέματα ανθρωπιστικού δικαίου και δίκαιου των καταστροφών, αρχές κοινωνικής ανθρωπολογίας, θέματα επικοινωνίας διαχείρισης του κινδύνου  και θέματα οικονομικων της υγείας