Παράλληλα με τα θέματα αμιγούς υγειονομικής φροντίδας, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με κοινωνικές οικονομικές νομικές επικοινωνιακές παραμέτρους της διαχείρισης  έκτακτων  καταστάσεων, καταστροφών και κρίσεων. Μέσα από θεωρητικές ενότητες αλλά και πρακτικά σεμινάρια διδάσκονται θέματα ανθρωπιστικού δικαίου και δίκαιου των καταστροφών, αρχές κοινωνικής ανθρωπολογίας, θέματα επικοινωνιακής διαχείρισης του κινδύνου  και θέματα οικονομικών της υγείας.