Το  εντατικό σεμινάριο «Παγκόσμια Υγεία»  έχει σαν αντικείμενο  αφ’ ενός την εκπαίδευση και απόκτηση  πρακτικής εμπειρίας  στις θεματικές της  Τροπική και Γεωγραφική Ιατρική, στην Ιατρική ελαχίστων πόρων, στις νέες αναδυόμενες λοιμώξεις και στα λεγόμενα «ξεχασμένα» νοσήματα.

Τα προηγούμενα χρονιά το σεμινάριο, αναγνωρισμένου κύρους και επιστημονικής αρτιότητας,  υλοποιήθηκε στην  Τανζανία και την Αιθιοπία σε συνεργασία με τοπικούς ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς καθώς και τοπικά κέντρα υγείας και δημόσια νοσοκομεία.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου  οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με την σύγχρονη υγειονομική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της υποσαχάριας Αφρικής, ασκούνται στην κλινική και εργαστηριακή διάγνωση και θεραπεία των συνηθέστερων παθήσεων του αναπτυσσόμενου κόσμου, παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες  σε τοπικά  νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Παράλληλα  παρακολουθούν  διαλέξεις σε θέματα τροπικής και ταξιδιωτικής ιατρικής, ιατρικής ελαχίστων πόρων, καθώς και σε θέματα σχετικά με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της υποσαχάριας Αφρικής, με τις δεισιδαιμονίες, τις διώξεις των αλφικών, την εκμετάλλευση παιδιών στα ορυχεία Τανζανίτη, με το δικαστήριο για την Γενοκτονία της Ρουάντα, και συζητούν  στοιχεία γεωπολιτικής, παλαιοανθρωπολογίας και ιστορίας των πρώτων εξερευνήσεων της Αφρικανικής Ηπείρου.

Το σεμινάριo γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.