ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/07/2021 για το νέο κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2023 Κατεύθυνση «Ιατρική Των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/07/2021 για το νέο κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2023 Κατεύθυνση «Ιατρική Των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/07/2021 για το νέο κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2023 Κατεύθυνση «Ιατρική Των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο σπουδών πήρε παράταση μέχρι 31 Ιουλίου 2021.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ