ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το  5ήμερο Εντατικό Σεμινάριο «Υγεία Μετακινούμενων Πληθυσμών»  έχει σαν αντικείμενο  αφ’ ενός την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, μέσω σεναρίων προσομοίωσης, νέων επιστημόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων υγείας, επιδημιολογίας πεδίου, υγειονομικής υποστήριξης ευπαθών ομάδων και μετακινούμενων πληθυσμών, αφ’ ετέρου την διάχυση της ειδικής αυτής τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες και εθελοντές εμπλεκόμενων φορέων και μη κυβερνητικών οργανισμών, με έμφαση σε θέματα αντιμετώπισης μεταναστευτικών ροών, οργάνωσης και διαχείρισης προσφυγικών καταυλισμών, πρώτης υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης, αναγνώρισης θυμάτων βασανιστηρίων, υγείας μητέρας – παιδιού, εμβολιασμών κλπ..

Τα προηγούμενα χρόνια το Σεμινάριο, αναγνωρισμένου κύρους και επιστημονικής αρτιότητας,  υλοποιήθηκε στην Λέσβο.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου  καλούνται να συνεργαστούν, μεταξύ άλλων, ιατρικό προσωπικό, ειδικές δυνάμεις, σώματα της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού και εθελοντικές οργανώσεις, συμμετέχοντας στις ασκήσεις προσομοίωσης που αφορούν κυρίως υποδοχή δια θαλάσσης πληθυσμών σε κίνηση. Απευθύνεται σε ιατρούς και υγειονομικούς, διοικητικό προσωπικό, κοινωνικούς επιστήμονες, ψυχολόγους καθώς και σε διασώστες κρατικών υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων αρωγής που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν συντονισμένες προσπάθειες αντιμετώπισης υποδοχής μεγάλου αριθμού μετακινούμενων πληθυσμών.

Τα σενάρια των ασκήσεων εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο και χώρο και έχουν ως σκοπό να εκπαιδεύσουν τον φοιτητή, αλλά και να ενισχύσουν  την ετοιμότητα των τοπικών και κρατικών μηχανισμών επείγουσας απόκρισης.

Η χρήση ειδικών εφέ, όπως το κινηματογραφικό μακιγιάζ (moulage) και άλλων μέσων, ενισχύουν την αληθοφάνεια των σεναρίων, ενώ συγχρόνως δημιουργούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον  περιβάλλον κατάρτισης για τους εκπαιδευόμενους.

Υλοποιείται σε συνεργασία με τις τοπικές δημοτικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και εκπροσώπους από ακαδημαϊκούς φορείς από χώρες του εξωτερικού.