Προκήρυξη νέου κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2023  Κατεύθυνση «Ιατρική Των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

Προκήρυξη νέου κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2023 Κατεύθυνση «Ιατρική Των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»). Πρόκειται για δυο σχετικά νέα επιστημονικά πεδία που γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως στις ιατρικές σχολές. Αναπτύχθηκαν […]

Διαβάστε περισσότερα »
Προκήρυξη νέου κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2023 – Κατεύθυνση «Παγκόσμια Υγεία – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

Προκήρυξη νέου κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2023 – Κατεύθυνση «Παγκόσμια Υγεία – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»). Πρόκειται για δυο σχετικά νέα επιστημονικά πεδία που γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως στις ιατρικές σχολές. Αναπτύχθηκαν […]

Διαβάστε περισσότερα »

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το  εντατικό σεμινάριο «Τροπικής και Ταξιδιωτικής Ιατρικής»  έχει σαν αντικείμενο  αφ’ ενός την εκπαίδευση και απόκτηση  πρακτικής εμπειρίας  στις θεματικές της  Τροπικής και Γεωγραφικής Ιατρικής, στην ιατρική ελαχίστων πόρων, στις νέες αναδυόμενες λοιμώξεις και στα λεγόμενα «ξεχασμένα» νοσήματα. Τα προηγούμενα χρόνια το Σεμινάριο, αναγνωρισμένου κύρους και επιστημονικής αρτιότητας,  υλοποιήθηκε στην  Τανζανία και την Αιθιοπία, σε […]

Διαβάστε περισσότερα »

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το  5ήμερο Εντατικό Σεμινάριο «Υγεία Μετακινούμενων Πληθυσμών»  έχει σαν αντικείμενο  αφ’ ενός την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, μέσω σεναρίων προσομοίωσης, νέων επιστημόνων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων υγείας, επιδημιολογίας πεδίου, υγειονομικής υποστήριξης ευπαθών ομάδων και μετακινούμενων πληθυσμών, αφ’ ετέρου την διάχυση της ειδικής αυτής τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες και εθελοντές εμπλεκόμενων φορέων και μη κυβερνητικών οργανισμών, με […]

Διαβάστε περισσότερα »

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Το  5ήμερο Εντατικό Σεμινάριο «Διαχείρισης Θυμάτων Καταστροφών»  έχει σαν αντικείμενο  αφ’ ενός την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση μέσω σεναρίων προσομοίωσης  νέων επιστημόνων σε θέματα διαχείρισης καταστροφών, αφ’ ετέρου την διάχυση της ειδικής αυτής τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες και εθελοντές του δικτύου υγειονομικής περίθαλψης και πολιτικής προστασίας, με έμφαση σε θέματα αντιμετώπισης μεγάλων συμβάντων όπως σεισμοί, πυρκαγιές, […]

Διαβάστε περισσότερα »