Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Σεμινάριο στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Ερέτρια, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2016

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας σε καταστάσεις κρίσεων και καταστροφών.

Κύριο εργαλείο προσανατολισμού κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι το εγχειρίδιο «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας» (Psychological First Aid), μια έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δημιουργήθηκε από την War Trauma Foundation και την World Vision και το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά με ευθύνη του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ.

 

Στόχοι του σεμιναρίου

  • Σε επίπεδο γνώσεων, το σεμινάριο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε κρίσεις και καταστροφές, να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές των πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, να διακρίνουν τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας από άλλες μορφές παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
  • Σε επίπεδο ικανοτήτων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση, μετά το πέρας του σεμιναρίου, να εφαρμόζουν τις αρχές του εγχειριδίου στην πράξη δρώντας με επάρκεια ατομικά εντός συλλογικών πλαισίων αρωγής σε καταστάσεις κρίσεων
  • Σε επίπεδο στάσεων, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αισθάνονται ασφαλείς όταν παρεμβαίνουν σε καταστάσεις κρίσεων όσον αφορά σε θέματα παροχής πρώτων ψυχολογικών βοηθειών και θα έχουν επαρκώς αφομοιώσει στην επαγγελματική τους συμπεριφορά την επίγνωση της συνέχειας ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την αντιμετώπιση των ποικίλων συνεπειών μιας κρίσης.

 

Μεθοδολογία

Θα αξιοποιηθούν μέσα όπως η εισήγηση, προσομοιώσεις, εργασία σε ομάδες, υπόδυση ρόλων.

 

Υλικό

Θα αξιοποιηθεί το «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας – Οδηγός για εργαζόμενους στο πεδίο» που θα χορηγηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στους συμμετέχοντες. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν άλλα υλικά, όπως ο οδηγός τσέπης των Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας, οδηγίες για την εφαρμογή ασκήσεων κλπ

 

Εκπαιδευτές/διευκολυντές

Νίκος Γκιωνάκης, MSc: Κλινικός ψυχολόγος, επιστ. υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες), εκπαιδευτής ενηλίκων, συνεργάτης-σύμβουλος διεθνών οργανισμών, εκπαιδευτής MHPSS.

Γιάννης Γκούμας, ΜΑ: Κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτής MHPSS

Φοίβη Σπέη MSc, PhD candidate: Εργοθεραπεύτρια-Ψυχολόγος, υποψήφια Διδάκτωρ Ψυχολογίας της Υγείας του Cardiff Metropolitan University, διδάσκουσα στο ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο City Unity College, τμήμα Ψυχολογίας.

 

Βιβλιογραφία προς μελέτη

Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007) IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings.  Geneva:  IASC (διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-0/documents-public/iasc-guidelines-menta-4)

WHO, War Trauma Foundation and World Vision International (2011) Psychological first aid: Guide for field workers. Geneva. WHO (ελληνική έκδοση: ΠΟΥ (2016) Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, Αθήνα, Συν-ειρμός. Είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/)