Δράσεις του Παρατηρητηρίου-Δικτύου Αλληλεγγύης του ΕΚΠΑ για τους πρόσφυγες

Δράσεις του Παρατηρητηρίου-Δικτύου Αλληλεγγύης του ΕΚΠΑ για τους πρόσφυγες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το «Παρατηρητήριο-Δίκτυο Αλληλεγγύης του ΕΚΠΑ για τους πρόσφυγες» έχει συσταθεί με σκοπό να διευκολύνει συντονισμένες δράσεις του ΕΚΠΑ για τους πρόσφυγε, όπου αυτό είναι εφικτό, πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η Συντονιστική Ομάδα ενημερώνει για την ένταξη 6 εθελοντών για την επικοινωνία/διερμηνεία και αναμένονται δράσεις του για τη συγκέντρωση φαρμακευτικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα »