ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιατρική Καταστροφών

Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν μαθήματα "Ιατρικής των Καταστροφών". Ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με τις έννοιες της καταστροφής και της "κρίσης", θα γνωρίσει τους βασικούς συντελεστές αντιμετώπισης καταστροφών και θα διδαχτεί αρχές αντιμετώπισης μαζικών ατυχημάτων και εκτάκτων καταστάσεων. Τονίζεται η πολυπαραγοντική προσέγγιση της καταστροφής, η ανάγκη συντονισμού πολλών υπηρεσιών, η άσκηση ιατρικής σε αντίξοες συνθήκες, η ασφάλεια των πληθυσμών και του προσωπικού αρωγής, οι συνθήκες εγκατάστασης και διαβίωσης στον τόπο της καταστροφής, η διαλογή και οργάνωση σταθμών υποδοχής θυμάτων, η παροχή πρώτων βοηθειών και η αντιμετώπιση ειδικών καταστροφών όπως ορισμένες φυσικές καταστροφές (παλιρροϊκό κύμα κλπ), τοπικές συρράξεις, ασύμμετρες απειλές (εμπρησμοί εκρήξεις κα), χημικές , βιολογικές και βιομηχανικές καταστροφές και ατυχήματα καθώς και ραδιολογικοί και πυρηνικοί κίνδυνοι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διάγνωση και αντιμετώπιση του μετατραυματικού ψυχικού συνδρόμου και του stress των διασωστών.

Στην ίδια ενότητα ο φοιτητής θα αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις διάσωσης και πρώτων βοηθειών σαν μέλος η και συντονιστής ομάδας διάσωσης. Θα διδαχθούν μαθήματα προνοσοκομειακής αντιμετώπισης τραύματος, διακομιδής θυμάτων κάτω από αντίξοες συνθήκες καθώς και αρχές νοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής. Ο φοιτητής θα μπορεί να εκτιμήσει την βαρύτητα ενός τραυματισμού, να συντονίσει και να καθοδηγήσει τον απεγκλωβισμό και την αποτελεσματική παροχή πρώτων βοηθειών , την διακομιδή των θυμάτων και την αντιμετώπιση των απωλειών υγείας σε νοσοκομειακή μονάδα...

Τέλος η διδακτική αυτή ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα «ιατρικής σε αντίξοες συνθήκες» με έμφαση στην ιατρική υψομέτρου στην ιατρική της ταχύτητας και στην καταδυτική ιατρική.

upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009