ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιατρική Ευπαθών Πληθυσμών

Ιατρική Ευπαθών ΠληθυσμώνΣτην Διδακτική αυτή ενότητα ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας, επιδημιολογική επιτήρηση μεταδιδόμενων νοσημάτων με ειδική αναφορά στις λεγόμενες "αναδυόμενες" λοιμώξεις και στην διασυνοριακή υγειονομική επιτήρηση μεταναστευτικών ρευμάτων και προσφυγικών πληθυσμών. Οι φοιτητές θα κληθούν να συμμετάσχουν σε ασκήσεις επιδημιολογικής επιτήρησης και θα μελετήσουν σενάρια επιδημιών. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο μίας επιδημίας, να διαγιγνώσκουν μία έξαρση κρουσμάτων και λοιμωδών νοσημάτων και να εισηγούνται σύγχρονες μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης.

Στην ίδια ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στην αιτιοπαθογένεια, την πρόληψη και την αντιμετώπιση νοσημάτων των ευπαθών κοινοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα νοσήματα της στέρησης όπως η έλλειψη ασφαλούς τροφής και νερού, τα νοσήματα που σχετίζονται με την μειωμένη περιγεννητική φροντίδα μητέρας και νεογνού, καθώς και την νοσηρότητα ειδικών ομάδων όπως οι ουσιοεξαρτημένοι, οι ψυχικά ασθενείς, οι έγκλειστοι κλπ. Ο φοιτητής θα οπλιστεί με γνώσεις οργάνωσης κέντρου διατροφής γενικού πληθυσμού και κέντρου θεραπευτικής διατροφής, κέντρου ενυδάτωσης και καταπολέμησης της διάρροιας, οργάνωσης εκστρατείας μητρικού θηλασμού οργάνωσης εκστρατείας εμβολιασμών, διαχείρισης ουσιωδών φαρμάκων ΠΟΥ κλπ .

upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009