ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανθρωπιστική Ιατρική

Ανθρωπιστική ΙατρικήΑνθρωπιστική ιατρική είναι η ιατρική που στοχεύει σε πληθυσμούς που έχουν περιθωριοποιηθεί, βιώνουν τα αποτελέσματα μία κρίσης ή έχουν στερηθεί την πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Είναι η ιατρική που ασκείται με περιορισμένους πόρους, χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα και διαπνέεται από ένα πνεύμα προσφοράς και εθελοντισμού ακόμη και όταν σήμερα έχει αποκτήσει έντονα επαγγελματική διάσταση. Η ανθρωπιστική ιατρική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρωπιστικής δράσης και βοήθειας και εξασκείται παράλληλα με επισιτιστικές, τεχνικές και διοικητικές δράσεις που συνεισφέρουν στην προσωρινή ανακούφιση των αποδεκτών τους.

Η διδακτική ενότητα Ανθρωπιστική Ιατρική εξετάζει τα χαρακτηριστικά, τη σημαντικότητα και τη θέση αυτής της ιατρικής ως μέρος της ανθρωπιστικής δράσης τόσο σε παγκόσμιο αλλά και τοπικό- περιφερειακό επίπεδο. Συζητά τη θεμελίωση των αρχών του ανθρωπισμού κατά το 19ο αιώνα, τη διαμόρφωση του σύγχρονου ιατρικού ανθρωπισμού μέσα από τη δημιουργία οργανώσεων και αγγίζει τα σύγχρονα διλήμματα στην ιατρική- ανθρωπιστική δράση. Με έμφαση στη μετάβαση από την περίοδο του «ενθουσιώδη ερασιτεχνισμού» των ανθρωπιστικών οργανώσεων στη σύγχρονη περίοδο του «τεχνικού επαγγελματισμού», η ενότητα προετοιμάζει το φοιτητή τόσο για την κριτική αποτίμηση αλλά και την πρακτική εφαρμογή της γνώσης και των εργαλείων που καθιστούν εφικτή μία σύγχρονη και τεκμηριωμένη ιατρική- ανθρωπιστική παρέμβαση.

 

upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009