ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ

Επίτημα μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

  • Γιαννόπουλος Αθανάσιος, Ομ. Καθηγητής Χειρουργικής, Ε.Κ.Π.Α
  • Πετρίκκος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων, Ε.Κ.Π.Α

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

  • Γκρινιάτσος Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, Ε.Κ.Π.Α
  • Κατσαραγάκης Στυλιανός, Καθηγητής Χειρουργικής, Ε.Κ.Π.Α
  • Κοντός Μιχαηλ, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, Ε.ΚΠ.Α
  • Πίτσιος Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής Ανθρωπολογίας, Ε.Κ.Π.Α
  • Στεργιόπουλος Σπυρίδων, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, Ε.Κ.Π.Α
upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009