ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο Μεταπτυχιακό ;

Πολλά προβλήματα υγείας, που παλαιότερα αφορούσαν κύρια τους πληθυσμούς του Τρίτου Κόσμου, έχουν πάρει σήμερα παγκόσμιες διαστάσεις. Η εκμηδένιση των αποστάσεων με τα διηπειρωτικά ταξίδια, οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών οι διαταραχές στο πλανητικό κλίμα με επιπτώσεις στα συστήματα διατροφής και νερού, όλα αυτά ευνοούν εμφάνιση νέων νοσημάτων και επιδημιών. Την ίδια στιγμή όλος ο πλανήτης δοκιμάζεται από συχνές φυσικές καταστροφές, μεγάλα μαζικά ατυχήματα, αιματηρές τοπικές συρράξεις και ασύμμετρες απειλές πρωτοφανούς αγριότητας με θύματα άμαχους και ανυπεράσπιστους πολίτες .

Οι γιατροί και οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα υγειονομική πραγματικότητα και μπροστά σε νέες προτεραιότητες υγείας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης επιβάλλει μία «νέα» ιατρική. Μία ιατρική των μεγάλων αριθμών, μία ιατρική των πενιχρών μέσων , μία «ιατρική του δρόμου». Είναι μία ιατρική που δεν την διδαχτήκαμε και που δεν ξέρουμε να την ασκήσουμε αποτελεσματικά. Είναι μία ιατρική για την οποία δεν γίνεται έρευνα και εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Είναι μία ιατρική που δεν χρηματοδοτείται από τα κράτη και που οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες την αγνοούν ή την μεταχειρίζονται όταν θέλουν να δοκιμάσουν νέα φάρμακα.

Σήμερα, ολοένα και περισσότερες Ιατρικές σχολές συνειδητοποιούν την ανάγκη εκπαίδευσης νέων ιατρών για να αντιμετωπίσουν τις «νέες» αυτές προκλήσεις: Η Ιατρική των Καταστροφών, η τροπική και ταξιδιωτική Ιατρική, η Ιατρική των ευπαθών κοινοτήτων αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος πολλών Πανεπιστημίων.

Χρειαζόμαστε  ένα τέτοιο Μaster  στην Ελλάδα;

Στη χώρα μας σημειώνεται καθυστέρηση, σε σύγκριση με Ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες, στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας γύρω από τα ζητήματα αυτά. Η περιοχή μας δοκιμάζεται από συχνές φυσικές καταστροφές και έχει αποτελέσει στο πρόσφατο παρελθόν θέατρο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Σοβαρά λοιμώδη νοσήματα και απειλές επιδημιών συνοδεύουν τις μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών προς τη χώρα μας. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς πρωτοβουλίες ειρήνευσης και ανθρωπιστικής δράσης, δημιουργεί την ανάγκη στελέχωσης των αποστολών αυτών με ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.

Τι προσφέρει αυτό το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Αντικείμενο του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η εξειδίκευση σε θέματα Επείγουσας Ιατρικής και Ιατρικής Καταστροφών, Τροπικής Ιατρικής, Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Επιτήρησης ταξιδιωτών και μετακινούμενων πληθυσμών, καθώς και Υγειονομικής Προστασίας Ευπαθών Πληθυσμών.

Στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε γιατρούς που ενδιαφέρονται για ειδικές σπουδές στο αντικείμενο της Ιατρικής Καταστροφών, της «Διεθνούς Ιατρικής» και της Ιατρικής των Ευπαθών Κοινοτήτων. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, σε απολυτήριο επιπέδου Master’s Degree (M.Sc), ενώ ορισμένοι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν σαν μεταπτυχιακοί υπότροφοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Ph.D) πάνω στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς που θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό σε Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ή Πολιτικής Προστασίας, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς ή σε Υπηρεσίες Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας καθώς και σε Οργανισμούς παροχής βοήθειας σε θύματα καταστροφών.

Ήδη, οι περισσότεροι απο εκατό απόφοιτοί μας μπορούν να επιβεβαιώσουν –εκτός από ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων- μία πρωτόγνωρη σε ποικιλία και ποιότητα διδασκαλία σε ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος θεματικών ενοτήτων και με πλήθος συμμετοχών σε πρακτικές ασκήσεις για την εμπέδωση των γνώσεων αυτών.

Επιπλέον, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές διδακτικές ενότητες που απευθύνονται σε πτυχιούχους άλλων σχολών καθώς και σε στελέχη που υπηρετούν ήδη σε οργανισμούς αρωγής και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Διεθνούς Συνεργασίας, Πολιτικής Προστασίας, Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Βοήθειας στον Τρίτο Κόσμο. Οι σπουδαστές των σεμιναριακών αυτών κύκλων λαμβάνουν δίπλωμα παρακολούθησης.

Πως γίνεται η διδασκαλία;

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με εμπειρία στο αντικείμενο αλλά και εκπρόσωποι φορέων με πρακτική πείρα και μακρόχρονη παρουσία στο πεδίο. Η διδασκαλία, εκτός από τις θεωρητικές διαλέξεις, περιλαμβάνει επιστημονικές ημερίδες και συμπόσια,  συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών, πρακτικές ασκήσεις με μορφή υποθετικών σεναρίων καθώς  και πρακτική εκπαίδευση με την συνεργασία εξειδικευμένων κέντρων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στο Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαδραστικής,ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για τη διεξαγωγή των θεωρητικών μαθημάτων έχει επιλεγεί ο φιλόξενος και με σύγχρονες ανέσεις  χώρος του Ινστιτούτου Ιατροβιολογικών Μελετών της Ακαδημίας Αθηνών ο οποίος έχει παραχωρηθεί ευγενικά από τον πρόεδρο Ομ. καθηγητή και Ακαδημαϊκό κ. Γρ. Σκαλκέα, για τις ανάγκες του ΠΜΣ.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σπουδών;

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι ενιαία για όλους τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές  και περιλαμβάνουν τέσσερις διδακτικές ενότητες :
Διδακτική Ενότητα Α1 : Δημόσια υγεία και επιδημιολογία
Διδακτική ενότητα Α2: Πολιτικές Υγείας και Παγκόσμιες ανισότητες στην Υγεία
Διδακτική Ενότητα Β1: Ιατρική καταστροφών
Διδακτική Ενότητα Β2 : «Διεθνής Ιατρική-Παγκόσμια Υγεία»

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές μπορύν να επειλέξουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις του ενιαίου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:
Α. Κατευθυνση Ιατρικής Καταστροφών με παρακολούθηση του “Advanced Course in Disaster medicine”
Β. Κατευθυνση Τροπικής και Γεωγραφικής Ιατρικής με παρακολούθηση  του
“Advanced Course on Global health”

Το τέταρτο εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία και εκπόνηση της διπλωματικής εγασίας που είενα απαραίτητη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

Μέριμνα έχει ληφθεί για αντιστοίχιση των διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος με αντίστοιχες μεταφερόμενες ακαδημαϊκές μονάδες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (ECTS).

upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009