ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ
Πρόεδρος Συντονιστικής και Επιστημονικής Επιτροπής

 

Εμμανουήλ Α. Πικουλής(Χειρουργός)

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Professor of Surgery at USUHS

Bethesda, MD, USA

upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009