ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι εν μέρει ενιαία για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και περιλαμβάνουν εβδομαδιαίες παρακολουθήσεις (Τρίτη και Πέμπτη 4.00-8.00 μμ) στις έξι διδακτικές ενότητες:

  • Διδακτική ενότητα Α1: "Επιδημιολογία Πεδίου και Δημόσια Υγεία"
  • Διδακτική Ενότητα Α2 : "Ιατρική Κοινότητας"
  • Διδακτική Ενότητα Α3 : "Μεθοδολογία Ιατροβιολογικής Έρευνας"
  • Διδακτική Ενότητα Β1: "Διεθνής Ιατρική Ι"
  • Διδακτική Ενότητα Β2 : "Ιατρική Καταστροφών Ι"
  • Διδακτική Ενότητα Β3 : "Ανθρωπιστική Ιατρική"

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις του ενιαίου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:

Α. Κατεύθυνση Ιατρικής Καταστροφών με παρακολούθηση του "Advanced Course in Disaster medicine"
Β. Κατεύθυνση Διεθνούς Ιατρικής με παρακολούθηση  του "Advanced Course on Global health"

Τα μαθήματα του δεύτερου έτους γίνονται υπό την μορφή σεμιναρίων σε έξι, περίπου, Παρασκευές και Σάββατα καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Παράλληλα οι φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία που είναι απαραίτητη για την αποφοίτηση και την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

Μέριμνα έχει ληφθεί για αντιστοίχιση των διδακτικών ενοτήτων όλων των μαθημάτων με αντίστοιχες μεταφερόμενες ακαδημαϊκές μονάδες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (ECTS)


upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009