ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιφακάρα - Υλικό Παρουσιάσεων Σεμιναρίου

Υλικό Παρουσιάσεων
Γενικά
ΕξώφυλλοΛήψη Αρχείου
ΠρόγραμμαΛήψη Αρχείου
Clinical ModulesΛήψη Αρχείου
Cholera Field ExcerciseΛήψη Αρχείου
Ημέρα 3η
Aim for Tuberculosis - final 2009Λήψη Αρχείου
Global burden of acute malnutrition and the latest innovations in the fieldΛήψη Αρχείου
Epidemic CholeraΛήψη Αρχείου
TuberculosisΛήψη Αρχείου
Diarrheal DiseaseΛήψη Αρχείου
MalnutritionΛήψη Αρχείου
Ημέρα 4η
Principles of Art in TanzaniaΛήψη Αρχείου
AIDS και ΧειρουργικήΛήψη Αρχείου
HIV/AIDS - Opportunistic InfectionsΛήψη Αρχείου
Sexually Transmitted DiseasesΛήψη Αρχείου
HIV/AIDS PreventionΛήψη Αρχείου
HIV EpidemiologyΛήψη Αρχείου
HIV - Overview of biology and natural historyΛήψη Αρχείου
HIV related illnessesΛήψη Αρχείου
Ημέρα 7η
Sexually Transmitted InfectionsΛήψη Αρχείου
Sexually Transmitted DiseasesΛήψη Αρχείου
Guidelines for the management of sexually transmitted infectionsΛήψη Αρχείου
Ημέρα 8η
Prevention Mother-To-Child Trasmission (PMTCT)Λήψη Αρχείου
Ημέρα 9η
Immunization Programme in TanzaniaΛήψη Αρχείου
Malaria WorldwideΛήψη Αρχείου
R&D: Malaria VaccineΛήψη Αρχείου
VaccinationΛήψη Αρχείου
Vector ControlΛήψη Αρχείου
Πρόληψη και Έλεγχος Σωματικών ΚακώσεωνΛήψη Αρχείου
Ημέρα 10η
IMCIΛήψη Αρχείου
Ατυχήματα: Αρχές Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής ΙατρικήςΛήψη Αρχείου
Hospital's Pharmacy in IfakaraΛήψη Αρχείου
Συνοδευτικό Βοηθητικό Υλικό
HM4 InvisiblesΛήψη Αρχείου
HM5 Hotel RwandaΛήψη Αρχείου
HM6 Living with AIDSΛήψη Αρχείου
HM7 Darwin's NightmareΛήψη Αρχείου
TM2 - HIV/AIDS and TBΛήψη Αρχείου
TM3 - Diarrhoeal Diseases - CholeraΛήψη Αρχείου
TM4 - Management of acute and chronic malnutritionΛήψη Αρχείου
TM5 - Neonatal and Childhood CareΛήψη Αρχείου
TM6 - Viral hemorrhagic fevers (VHF), Oncocerciasis and LeprosyΛήψη Αρχείου
TM7a - Malaria care, health policy and researchΛήψη Αρχείου
TM7b - Vaccination programmes and campaigns in emergenciesΛήψη Αρχείου
TM8 - Sexually Transimitted InfectionsΛήψη Αρχείου
TM9 - Neglected Tropical DiseasesΛήψη Αρχείου

upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009