ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την
Ευρωπαϊκή Ημέρα 112

Σας ευχαριστούμε για ενδιαφέρον σας αλλά δυστυχώς λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων δε μπορούμε να δεχτούμε άλλες αιτήσεις.

upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009